Tietoa hankkeesta

Yhdessä tulevaan hankkeessa kehitetään menetelmiä, työkaluja ja osaamista oppilaitosten toimintakulttuurin muutoksen vahvistamiseen ja johtamisen uudistamiseen. Henkilöstöä ja sidosryhmiä osallistetaan kehittämisprosesseihin ja lähiesimiestuen tueksi kehitetään konkreettisia työkaluja sekä annetaan tukea arjen työhön.

Tavoitteet
1. Johtamisella ja esimiestyöllä vastataan muutosten ja uudistusten käytäntöön viemiseen osallistavasti
2. Reformin mukaisten muutosten mahdollistaminen
3. Yhteinen ja jaettu käsitys työn muutoksista / kehittyvästä työstä ja opettajuuden muuttumisesta

Kohderyhmä
Oppilaitosten esimiehet ja henkilöstö

Hankkeen kesto
1.1.2018 – 31.12.2019

Toimenpiteet
– Selkiytetään ja kuvataan toimintaa parhaiten tukevat johtamismallit: esimiestyön tuki, johtamista tukevat työkalut, palautemenetelmät
– Varmistetaan, että rakenteet ja yhteistyömuodot tukevat reformin mukaista toimintaa, varmistetaan reformin sisältöjen tuntemus
– Osaamisen ja kokemusten jakaminen verkostossa, asiakaskeskeisyyden huomioiminen, osaamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen

Rahoittaja
Opetushallitus

Yhteystiedot:

Marja Riitta Lygdman, projektipäällikkö, Omnia

marja-riitta.lygdman(at)omnia.fi, p. 046 8515150

Anne Lahdenperä-Seunavaara, Omnia (työvapaalla 1.6.2020 asti)

anne.lahdenpera-seunavaara(at)omnia.fi, p. 040 1267141

Sirkku Purontaus

sirkku.purontaus(at)kpedu.fi, p. 044 7250101

Anita Tuomola, Luksia

anita.tuomola(at)luksia.fi, p. 0400 483869

Jarmo Kröger, Salpaus

jarmo.kroger(at)salpaus.fi, p. 044 7080698

Raili Karttunen, Osekk

raili.karttunen(at)osekk.fi

Marlén Puska, Vamia

marlen.puska(at)vamia.fi, p. 040 5070604

Minna Kiviharju, Vamia

minna.kiviharju(at)vamia.fi, p. 040 7495196