Syksyn matkantekoa yhdessä tulevaan – muutosjohtamisen kuulumisia

Muutosten tuulessa kuljetaan eteenpäin. Hyviä ideoita on itämässä
Muutosten tuulessa kuljetaan eteenpäin. Hyviä ideoita on itämässä

Matkanteko on alkanut

Omnialla on ilo toimia koordinaattorina hankkeessa, johon on saatu mukaan hyvä oppilaitosverkosto. Ryhmä toisilleen ennen tuntemattomia ammattilaisia on kevään aikana ryhmäytynyt ja alkanut jakaa kokemuksia muutoskokeiluista organisaatioissaan. Jokaisella oppilaitoksella on omat kehittämiskohteet, joita jaetaan ryhmässä ja tulevana lukuvuonna järjestettävissä webinaareissa. Kevät on ollut omien suunnitelmien tarkennuksien ja toiminnan käyntiin polkemisen aikaa. Muutosten tuulessa kuljetaan eteenpäin. Hyviä ideoita on itämässä. (Lisätietoja Marja Riitta Lygdman, Omnia)

Salpaus

Salpauksessa on toteutettu opetuspuolen esimiesten haastattelut jaetun johtajuuden toimintamallin kehittämiseksi. Haastattelut liittyvät myös Salpauksen strategiseen kehittämisohjelmaan ”Johtamisen ja lähiesimiestyön vahvistaminen”. Jaetun johtajuuden mallia ja toimintatapoja testaa esimiesten pilottiryhmä. Tulevana syksynä keskitytään kehittämään esimiesten jaettua työtä. Kehitetään myös työmenetelmiä tukemaan yhteistä tekemistä henkilöstön kanssa. Näitä menetelmiä pilotoidaan loppuvuodesta. (Lisätietoja Jarmo Kröger)

Kpedu

Kpedussa edistetään vertaistukea muutoksessa, uudistetaan kehityskeskusteluita ja valmistellaan esimiesohjelmaa. Tiimien uudistamisen myötä henkilöstön kehittämistiimille tulee iso rooli hankkeen toimijana. (Lisätietoja Elina Seppä-Jokela)

Vamia

Vamiassa on päädytty pajamuotoisella toiminnalla luomaan käytännön valmiuksia ottaa reformin tuomia muutoksia käyttöön ja toiminnaksi. Vamiassa on otettu tiimivastaavien rooli käyttöön, jota toimintaa tuetaan työpajoilla. Reformikeskusteluihin ja kehittämiseen haetaan rentoa ja hyvää fiilistä. (Lisätietoja Minna Kiviharju)

Osekk

Osekk on hyvässä tekemisen meiningissä. Esimiesfoorumeissa on kartoitettu muutosjohtamisen osaamistarpeita. Elokuussa käynnistyy esimiesten muutosjohtamisen valmennus organisaation omalla rahoituksella. Strategian päivitystyössä johto ja esimiehet ovat tiiviissä yhteistyössä syksyn aikana. Hankkeen myötä esimiehille käynnistetään vertaisryhmiä vuoden vaiheessa. Teemana on mm. itsensä johtaminen. Kehittämistoimista rakennetaan esimiesten työtä tukeva kokonaisuus. (Lisätietoja Raili Karttunen)

Luksia

Luksia on selvittänyt mm. sitä, millaisia odotuksia työelämällä on Luksialle ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen ohjaamiselle. Neljäkymmentä (40) työelämäkumppania vastasi Luksian lähettämään kyselyyn.  Kyselyn pohjalta johdolle on tehty toimenpide-ehdotuksia. Haastattelujen ja kyselyn tulokset ovat osana muutosjohtamisen – hankkeen jatkotoimia. (Lisätietoja Anita Tuomola)

Omnia

Organisaatiossa käyttöön otettua työkarttatyöskentelyä hyödynnetään esimiestyön ja johtajien sekä johtajuuden määrittelyssä syksylle sovituissa työpajoissa. Haetaan vastausta siihen, millainen johtaminen ja esimiestyö palvelee parhaiten muuttuvaa työtä, opettajuutta ja organisaatiota Omniassa. Esimiestyön kehittämiseen ja tuen tarjontaan sekä esimiestyön palautteeseen haetaan menetelmiä, jotka toimivat aidosti työn tukena. Samaan aikaan yhteiskehittelyllä johdon, esimiesten ja opetushenkilöstön kanssa luodaan uudenlaista johtamisen kulttuuria. (Lisätietoja Anne Lahdenperä-Seunavaara)